Enviament de Mostres

Per l’enviament de mostres és necessari:

 1. Estar donat d’alta com a client. Si no esta donat d’alta, posis en contacte amb el seu comercial o directament amb nosaltres a través de:
 2. Omplir el full de sol·licitud:
  • Marcar totes les probes a realitzar.
  • Omplir els tubs amb mostra suficient per poder realitzar totes les proves.
  • Depositar el full i els tubs en un sobre/bossa y tancar-la.
  • Conservar les mostres en les millors condicions possibles.
 3. Enviar les mostres:
  • Posis en contacte amb el seu comercial i ell li indicarà els passos a seguir.
  • Els ports estan inclosos per a un enviament al dia i que el conjunt enviat superi una facturació mínima segons l´origen de l’enviament.

IMPORTANT: Asseguris de que ha omplert tots els camps i marcat totes las probes en el full de sol·licitud i que hi ha mostra suficient per totes elles. En cas que falti mostra, el laboratori està preparat per prioritzar la mostra de sèrum disponible segons: bioquímica, proteinograma, electròlits. La coagulació es prioritza segons: PT, APTT, Fibrinógeno, TT. Indiqui en el full de peticions si desitja un altre cadena de prioritats.