Contacte

Vonan Netz està situat al Parc Tecnològic del Vallès
La tecnologia, els emprenedors, la formació, la millora contínua, la qualitat … ens envolten constantment

Av. Parc Tecnológic 3, Centre d’Empreses de Noves Tecnologies. 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona
Tel.: 93 582 02 03 e-mail: vorannetz@vorannetz.es